Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 87
Năm 2021 : 2.435
 • Huỳnh Trọng Chút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0987371790
  • Email:
   huynhtrongchut@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Nguyễn Xuân Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986694272
  • Email:
   xuanmailbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa, Địa

 • Trương Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974449299
  • Email:
   hien87ht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lịch sử

 • Lê Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977199400
  • Email:
   thuthaobinhduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Địa lý

 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên thư viện

 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984520995
  • Email:
   thihanhgv82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngữ văn

 • Hồ Thị Thanh Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919472355
  • Email:
   thanhvyho36@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngữ văn

 • Phan Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Mỹ Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695376879
  • Email:
   kieun6@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Ngữ văn

 • Đỗ Thị Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0120232011
  • Email:
   thiphi1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Bùi Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01258969612
  • Email:
   tovanbinhduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới