GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  176 -Nguyễn Lữ-Thị trấn Bình Dương-Huyện Phù Mỹ-Tỉnh Bình Định

Email:  binhdinh-thcsthitranbinhduong@edu.viettel.vn

Điện thoại: 02563758699

 

 

           Trường THCS TT Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2034/ QĐ–UBND ngày 20/7/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ. Trên cơ sở tách học sinh THCS thuộc địa bàn thị trấn Bình Dương và Thôn Chánh Khoan Tây xã Mỹ Lợi của trường Trung học phổ thông số 2 Phù Mỹ.

            Ra đời trong bối cảnh kinh tế suy thoái, nhưng Trường Trung học cơ sở thị trấn Bình Dương 11 năm qua đã vượt qua và khẳng định là đơn vị có chất lượng hàng đầu trong toàn huyện.

            Nhớ lại những ngày đầu mới tiếp nhận trường chỉ có vỏn vẹn 16 phòng học  trên diện tích 29371  m2, phục cho 27  cán bộ giáo viên,  nhân viên và 750 học sinh chia thành 18 lớp, không một bóng cây, ngọn cỏ, tất cả chỉ là đá  đá sỏi quạnh hiu, đến nay Trường đã có 16 phòng học, 03 phòng thí nghiệm thực hành, 01 phòng Tin, 01 phòng Thiết bị dạy học, 01 thư viện đạt chuẩn. Khu làm việc có đầy đủ các phòng cho Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, Công đoàn, các tổ chuyên môn, văn thư, kế toán với tổng số cán bộ - giáo viên: 36 người (25 nữ). Trong đó lao động gián tiếp là: 6 người, trực tiếp giảng dạy là: 30 người, trong đó: Cán bộ, giáo viên có trình độ Đại học: 34 người, Cán bộ, giáo viên có trình độ Cao đẳng: 02 người; Chi bộ hiện có 30 đảng viên (22 nữ), Công đoàn hiện có 36 đoàn viên; Chi đoàn hiện có 06 đoàn viên.

            - Tổng số học sinh: 586 em chia thành 16 lớp

*Chức năng, Nhiệm vụ và quyền hạn.

*Chức năng:

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 28 tháng 3 năm 2011 và  quy chế làm việc được ban hành kèm theo quyết định số 05/QĐ-THCSBD ngày 15 tháng 8 năm 2007 của trường Trung học cơ sở thị trấn Bình Dương:

“Trường THCS là cơ quan chuyên môn, giúp UBND huyện Phù Mỹ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của Chính phủ. Đồng thời trường THCS TT Bình Dương chịu sự quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường học của Bộ giáo dục và đào tạo”.

*Nhiệm vụ  và quyền hạn của trường THCS TT Bình Dương:

   + Quản lý và chỉ đạo trực tiếp giáo viên và học sinh của trường theo điều lệ trường học, chỉ đạo công tác dạy và học, thực hiện các quy định về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ, CSVC, mua sắm trang thiết bị trường học, sử dụng có hiệu quả SGK và đồ dùng dạy học, hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu, thực hiện quy chế thi cử theo thẩm quyền.

+ Trường THCS giúp địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn TT Bình Dương bao gồm quy mô trường lớp, biên chế đội ngũ, ngân sách chi cho thường xuyên và ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa, xây dựng.... Tham mưu với UBND, phòng GD-ĐT Phù Mỹ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong TT Bình Dương để nâng cao chất lượng PCGDTHCS và thực hiện PCGDTHPT.

+ Tổ chức và chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ. Tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm về luật giáo dục, chỉ đạo thực hiện điều lệ nhà trường phổ thông.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương theo quy định của nhà nước.

+ Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua " Hai tốt " trong nhà trường, xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự cho những giáo viên có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

+ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục, việc thực hiện các quy định của ngành, việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, việc thực hiện quy chế chuyên môn... đối với đội ngũ của trường.

    + Chỉ đạo xây dựng mối quan hệ giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.

Ban giám hiệu Trường THCS Thị Trấn Bình Dương