Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 87
Năm 2021 : 2.435
 • Huỳnh Trọng Chút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0987371790
  • Email:
   huynhtrongchut@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Nguyễn Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695376179
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Trương Thị Hồng Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0988813137
  • Email:
   honghieu.honghieu.truongthi12@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Đặng Xuân Thi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0938840358
  • Email:
   dangxuanthi28081968
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Xuân Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972066978
  • Email:
   nguyenxuanphuthcsttbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh học, Hóa học

 • Trần Nguyên Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học, công nghệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên sinh học

 • Lâm Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01666652548
  • Email:
   hanhlam352@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên sinh học

 • Đinh Chương Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984969292
  • Email:
   chuongtrinh.dinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên vật lý

 • Đặng Thành Phân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.CTCĐ; Giáo viên vật lý
  • Điện thoại:
   0935852664
  • Email:
   thanhphangv@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   P.chủ tịch công đoàn trường từ tháng 10/2017

Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới